Laura's keuken

Algemene voorwaarden

cateringdordrecht.nl is een catering bestelsite en is onderdeel van Laura's Keuken  Laura's Keuken is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten die gebruik maken van de diensten van Laura's Keuken.
Laatst gewijzigd: 01-01-2022
Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@lauraskeuken.nl of naar bovenstaand adres.

1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:? a. Laura's Keuken hierna te noemen: Laura's Keuken . Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Laura's keuken

2. Bestellingen
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.cateringdordrecht.nl. Bestellingen dienen tenminste 6 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Laura's Keuken' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 6 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch of schriftelijk benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
'Laura's Keuken ' levert het gehele jaar door. 'Laura's keuken' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de hapjes op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeerd. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering
In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'Laura's keuken' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever hapjes met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met 'Laura's Keuken'.

3.4 Bezorgkosten
Laura's Keuken berekend de volgende tarieven

  • Dordrecht 15,-
  • Papendrecht, zwijndrecht, Hi- ambach €20,-
  • Hoeksewaard €25,-
  • Alblasserwaard €25,-
  • Overige plaatsen kilometers op aanvraag

Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken, geven wij een korte uitleg en alle vuile materialen halen we weer op. 

4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.cateringdodrecht.nl zijn inclusief BTW. Er geldt een minimaal bestelbedrag van € 100,00. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en actuele prijswijzigingen.

5. Betaling
5.1 betaling bestelling webshop
Via de website van 'laura's keuken' dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd die vooraf levering betaald dient te zijn.

5.2 Bestellingen buiten de webshop
Na akkoord van de offerte ontvangt u een factuur deze dient vooraf levering te worden betaald. Indien de betaling 48 uur vooraf levering niet op onze reking staat zullen wij niet overgaan tot leveren, wel dient het volledige bedrag te worden voldaan. Wij zullen onze incasso partner vragen om het verschuldige bedrag bij u te innen alle bijkomende kosten zijn voor eigen rekening.

6. Aansprakelijkheid
Laura's Keuken bevestigd de bestelling, bereiden de gerechten en leveren deze uit. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering
Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 14 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 13 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 75% annuleringskosten met een minimum van €75,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever schriftelijk contact op te nemen met  'Laura's Keuken'. De annulering wordt definitief nadat 'Laura's Keuken' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement
'Laura's Keuken' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Laura;s Keuken houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens
De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Laura's Keuken' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'Laura;s Keuken' intern gebruikt . Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

12. Klachtenafhandeling
Laura's Keuken is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant.U kunt klachten melden aan info@lauraskeuken.nl Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail
Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'Laura's Keuken'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@lauraskeuken.nl. 'Laura's Keuken' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'Laura's Keuken' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@lauraskeuken.nl en een aanvraag daartoe indienen.
'Laura's Keuken', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

15. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht.Laura's Keuken is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. Heeft u een allergenenallergie, neem dan contact op met Laura's Keuken en wij kunnen aan u uitleggen welke allergenen er gebruikt worden voor het desbetreffende eten.

SluitenAkkoord